• ลูกค้าบุคคลธรรมดาที่มีค่าคอมมิชชั่นจากรายการในบัญชี หุ้น หุ้นต่างประเทศ และตราสารอนุพันธ์ครบทุกๆ 100 บาท จะได้รับ 1 Point
 • ลูกค้าที่มีสิทธิ์ได้ Point พิเศษได้ 3 กรณี ดังต่อไปนี้

     1) ลูกค้าที่มีรายการซื้อขายในเดือนเกิดของท่าน ท่านจะได้รับ Point คูณ2 โดยบริษัทฯ คำนวน Point จากค่าคอมฯรวมทุกประเภท
     บัญชี เฉพาะส่วนที่เกิน100,000 บาทเท่านั้น
     2) ลูกค้ามีรายการซื้อขาย Block Trade จะได้รับ 10 Points ต่อธุรกรรม
     3) ลูกค้าแนะนำลูกค้าใหม่มาเปิดบัญชีฯกับ บล.เคที ซีมิโก้ (ลูกค้าใหม่ คือ ลูกค้าที่ไม่เคยมีบัญชีในผลิตภัณฑ์นั้นๆ กับ บล.เคที ซีมิโก้
     ก่อนวันที่ 3 ก.ค.60) โดยลูกค้าผู้แนะนำจะได้รับ 200 Points เมื่อลูกค้าใหม่มีค่าคอมมิชชั่นถึง 250 บาท รวมทุกประเภทบัญชี
     ผลิตภัณฑ์ (หุ้น หุ้นต่างประเทศ และตราสารอนุพันธ์) ภายใน 1 เดือน หลังจากบัญชีได้รับการอนุมัติ

 • ลูกค้าสามารถสะสมคะแนน ตั้งแต่วันที่ 3 ก.ค. – 29 ธ.ค. 60  โดยสามารถแลกรับของรางวัลตามรายการที่บริษัทนำเสนอ โดยทุกๆ 2,000 Points สามารถแลกของรางวัล มูลค่า 1,000 บาท สูงสุดไม่เกินมูลค่า 50,000 บาท (จำกัดสูงสุดที่ 100,000 Points)
 • ลูกค้าสามารถติดต่อแลกรับของรางวัลในแคมเปญนี้ได้ ระหว่างวันที่ 8-31 มกราคม 2561 ผ่าน www.ktzmico.com หรือ ผ่านเจ้าหน้าที่การตลาดผู้ดูแลบัญชี (รายละเอียดการแลกจะแจ้งในระบบการแลกรางวัล) และเมื่อแลกแล้วไม่สามารถเปลี่ยนกลับคืนได้
 • Points ส่วนที่เหลือจากการแลกรางวัลของแคมเปญจะถูกตัดทิ้ง โดยไม่มีการนำไปสะสมในรอบแคมเปญปีถัดไป และไม่สามารถโอน Points ให้ผู้อื่นได้
 • บริษัทจะจัดส่งของรางวัลทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ในการจัดส่งเอกสารของลูกค้า โดยทยอยส่งให้หลังจากปิดระบบแลกรางวัลในแต่ละช่วง 
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนของรางวัลและ Points ที่ใช้แลก ที่มีมูลค่าเทียบเท่าในกรณีที่ไม่สามารถจัดซื้อของรางวัลบางรายการ 
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์สำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดาเท่านั้น พนักงาน บล. เคที ซีมิโก้ ไม่สามารถเข้าร่วม
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและของรางวัล โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และผลการพิจารณาจากการตัดสินของบริษัทฯ เป็นสิทธิ์อันเด็ดขาด และถือเป็นที่สิ้นสุด


*** ท่านสามารถเข้าทำรายการแลกของรางวัลได้ 1 ครั้ง เท่านั้น ***