TH EN JP v1.9

Hotline Number 02-695-5000E-mail Address
Site Map
หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์การกำกับดูแลกิจการที่ดีดาวน์โหลดร่วมงานกับเราติดต่อเรา


บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ราคาออนไลน์ทำธุรกรรมทางออนไลน์เว็บบอร์ดฝ่ายวิจัยหลักทรัพย์ลงทะเบียนเปิดบัญชีข่าวสารล่าสุดธุรกิจและบริการ

             

หุ้นกู้อนุพันธ์ (Structured Product)

    หุ้นกู้อนุพันธ์ คือ ตราสารหนี้ที่มีอัตราผลตอบแทนขึ้นอยู่กับสินทรัพย์อ้างอิงที่กำหนดไว้ หุ้นกู้อนุพันธ์เป็นตราสารหนี้ที่สามารถออกแบบให้เข้ากับนักลงทุนได้ทุกรูปแบบ เพราะสามารถปรับแต่งให้เข้ากับความเสี่ยงและผลตอบแทนที่นักลงทุนแต่ละคนยอมรับได้ ถือเป็นเครื่องมือที่สามารถใช้ในการบริหารพอร์ทการลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

    ผลตอบแทนของการลงทุนในหุ้นกู้อนุพันธ์ จะแตกต่างจากการลงทุนในหุ้นกู้ หรือการลงทุนในสินทรัพย์อ้างอิงของตัวอนุพันธ์โดยตรง เพราะผลตอบแทนของหุ้นกู้อนุพันธ์จะขึ้นอยู่กับทั้ง 1.ลักษณะของตัวตราสารเอง และ 2. ผลการดำเนินงานของสินทรัพย์อ้างอิง ซึ่งสินทรัพย์อ้างอิงอาจมีเพียงหนึ่งหรือมากกว่าก็ได้ เช่น อาจเป็นแค่หุ้นตัวใดตัวหนึ่ง หรือตะกร้าหุ้นที่มากกว่า 1 ตัว ดัชนีต่างๆ สินค้าโภคภัณฑ์ ตราสารหนี้ อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา หรือ SWAPs

    หุ้นกู้อนุพันธ์จึงเป็นทางเลือกใหม่ของนักลงทุนแทนการลงทุนแบบเก่าๆ เช่น การลงทุนในหุ้นหรือตราสารหนี้ ถือเป็นการเพิ่มทางเลือกในการลงทุนเพื่อกระจายความเสี่ยงของนักลงทุน

 

 

 

ลงทะเยียนเปิดบัญชี
ทดลองใช้งานฟรี
Online Service

IPO