TH EN JP v1.8

Hotline Number 02-695-5000E-mail Address
Site Map
หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์การกำกับดูแลกิจการที่ดีดาวน์โหลดร่วมงานกับเราติดต่อเรา


บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ราคาออนไลน์ทำธุรกรรมทางออนไลน์เว็บบอร์ดฝ่ายวิจัยหลักทรัพย์ลงทะเบียนเปิดบัญชีข่าวสารล่าสุดธุรกิจและบริการ

             
XR / Warrant / Tender
28 Dec 2017 การใช้สิทธิแปลงใบสำคัญแสดงสิทธิ FER-W1 ครั้งสุดท้าย

 

เรียน     ท่านลูกค้า

เรื่อง      การใช้สิทธิแปลงใบสำคัญแสดงสิทธิ FER-W1 ครั้งสุดท้าย

 

บริษัทฯ ขอแจ้งรายละเอียดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายเพื่อแปลงใบสำคัญแสดงสิทธิ FER-W1 เป็นหุ้นสามัญ FER ดังนี้

 

อัตราส่วนการแปลง

  1 FER-W1 : 1.0568 @ 3.7848 บาท    (เศษหุ้นที่เป็นทศนิยมตัดทิ้ง)

   

วันพ้นสภาพจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน

วันที่ 16 มกราคม 2561

     

เอกสารประกอบการแปลงสภาพ

1.       แบบแสดงความจำนงการใช้สิทธิ FER-W1 พร้อมลายเซ็น

2.       สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ พร้อมลายเซ็น

             3.       เช็ค / แคชเชียร์เช็ค / ดร๊าฟท์ / Pay in Slip

 

วิธีการชำระเงิน (เฉพาะกรณีให้บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด ดำเนินการแทน)

วิธีการชำระเงิน

สำหรับลูกค้า

ระบุวันที่

สั่งจ่ายชื่อบัญชี

เช็คบุคคล

กทม./ต่างจังหวัด

ลงวันที่ 21 ธ.ค. 2560  – 11 ม.ค. 2561 เท่านั้น

“ บริษัท เฟอร์รั่ม จำกัด (มหาชน) ”

แคชเชียร์เช็ค

กทม.

ลงวันที่ได้ตั้งแต่วันนี้ –  11 ม.ค. 2561

ดร๊าฟท์

ต่างจังหวัด

ลงวันที่ได้ตั้งแต่วันนี้ –  11 ม.ค. 2561

ชำระเงินผ่าน

เคาน์เตอร์ธนาคาร

(Pay in)

กทม./ต่างจังหวัด

เริ่มโอนได้ตั้งแต่วันที่ 21 ธ.ค. 2560  – 12  ม.ค. 2561

(ไม่สามารถโอนก่อนได้ค่ะ)

ธนาคารไทยพาณิชย์

สาขารัชดาภิเษก 3 (ทรูทาวเวอร์)

ประเภทออมทรัพย์

เลขที่บัญชี 106-2-06633-1

**ด้านหลังของเช็คบุคคล แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ กรุณาระบุเลขทะเบียนผู้ถือหุ้น ชื่อ-นามสกุล และหมายเลขโทรศัพท์ไว้ด้วยค่ะ**

 

สำคัญ! กรณีท่านลูกค้าให้ บล.เคทีซีมิโก้ ดำเนินการแทน

»        กรุณาส่งเอกสารตัวจริงกรอกข้อมูลครบถ้วนสมบูรณ์ พร้อมชำระเงินโดยระบุสั่งจ่ายถูกต้อง

»        ส่งเอกสารมาทางไปรษณีย์ EMS ตามที่อยู่ด้านล่าง และต้องถึงบริษัทฯ อย่างช้าไม่เกินวันที่ 8 มกราคม 2561

»        สำหรับลูกค้า  NVDR สามารถส่งเอกสาร และต้องถึงบริษัทฯ อย่างช้าไม่เกินวันที่ 8 มกราคม 2561

 

ที่อยู่ :

บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด (XE : FER-W1)

เลขที่ 287 อาคารลิเบอร์ตี้สแควร์ ชั้น 15 ฝ่ายปฏิบัติการหลักทรัพย์

ถ.สีลม บางรัก กทม.10500

**หากพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าวหรือเอกสารไม่สมบูรณ์ บริษัทฯจะถือว่าท่านไม่ประสงค์จะใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิ FER-W1 ในครั้งนี้ และบริษัทฯจะไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อผลเสียหายใดๆที่เกิดขึ้น**

หมายเหตุ: ระยะเวลาการใช้สิทธิแปลงสภาพฯครั้งสุดท้าย วันที่ 21 ธ.ค. 2560 – 12 ม.ค. 2561 เฉพาะวันทำการ เวลา 9.00 – 15.00 น.

           (NVDR วันที่ 21 ธ.ค. 2560 – 11 ม.ค. 2561 เฉพาะวันทำการ เวลา 08.30 – 17.00 น.)

 

กรณีท่านลูกค้าประสงค์ไปยื่นเอกสารด้วยตนเอง (ไม่รับเอกสารทางไปรษณีย์)

บริษัท เฟอร์รั่ม จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 73 อาคาร เอ็ม ลิ้งค์  ซอยสุขุมวิท 62  ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ

โทรศัพท์  02 741 5700

(NVDR จองที่อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เลขที่ 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง  02 009 9000)

   

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

เจ้าหน้าที่การตลาดที่ดูแลบัญชีของท่าน หรือ ฝ่ายปฏิบัติการหลักทรัพย์ โทรศัพท์ : 02 695 5000

 

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

บล.เคที ซีมิโก้ จำกัด


FER-W1.pdf
<< กลับ Top
ลงทะเยียนเปิดบัญชี
ทดลองใช้งานฟรี
Online Service

IPO