TH EN JP v1.8

Hotline Number 02-695-5000E-mail Address
Site Map
หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์การกำกับดูแลกิจการที่ดีดาวน์โหลดร่วมงานกับเราติดต่อเรา


บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ราคาออนไลน์ทำธุรกรรมทางออนไลน์เว็บบอร์ดฝ่ายวิจัยหลักทรัพย์ลงทะเบียนเปิดบัญชีข่าวสารล่าสุดธุรกิจและบริการ

             
XR / Warrant / Tender
28 Aug 2015 NEWS-W2 : ซื้อขายวันสุดท้ายวันที่ 23 กันยายน 2558

เรียน      ท่านลูกค้า

เรื่อง       ใบสำคัญแสดงสิทธิ NEWS-W2 ซื้อขายวันสุดท้ายวันที่ 23 กันยายน 2558

 

ใบสำคัญแสดงสิทธิ NEWS-W2 จะซื้อขายผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไปจนถึงวันที่ 23 กันยายน 2558 ก่อนที่จะมีการขึ้นเครื่องหมาย (SP) เพื่อหยุดการซื้อขายในวันที่ 24 กันยายน 2558 – 28 ตุลาคม 2558 และจะเพิกถอนออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ ตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม 2558 เนื่องจากพ้นสภาพจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน

 

 

รายละเอียดการใช้สิทธิแปลงสภาพ
อัตราส่วนการแปลงสภาพ 1 NEWS-W2 : 0.0678 NEWS @ 1.50 บาทต่อหุ้น
ระยะเวลาการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย 6 - 27 ตุลาคม 2558

 

หมายเหตุ : เจ้าหน้าที่การตลาดจะแจ้งรายละเอียด และนำส่งเอกสารการแปลงสภาพให้ลูกค้าทราบทางอีเมล์อีกครั้ง หลังใบสำคัญแสดงสิทธิขึ้นเครื่องหมาย SP

 

 ***สำหรับลูกค้าที่ไม่ประสงค์ใช้สิทธิแปลงสภาพ NEWS-W2 เป็น NEWS กรุณาขายอย่างช้าภายในวันที่ 23 กันยายน 2558 ***

                                                                      

ท่านลูกค้าสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เจ้าหน้าที่การตลาดผู้ดูแลบัญชีของท่าน หรือ ฝ่ายปฏิบัติการหลักทรัพย์ โทรศัพท์: 02-6955056, 02-6955037

 

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

บล.เคที ซีมิโก้ จำกัด

<< กลับ Top
ลงทะเยียนเปิดบัญชี
ทดลองใช้งานฟรี
Online Service

IPO