TH EN JP v1.9

Hotline Number 02-695-5000E-mail Address
Site Map
หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์การกำกับดูแลกิจการที่ดีดาวน์โหลดร่วมงานกับเราติดต่อเรา


บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ราคาออนไลน์ทำธุรกรรมทางออนไลน์เว็บบอร์ดฝ่ายวิจัยหลักทรัพย์ลงทะเบียนเปิดบัญชีข่าวสารล่าสุดธุรกิจและบริการ

             
XR / Warrant / Tender
13 Jan 2016 การใช้สิทธิครั้งสุดท้ายของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ UAC-W1

เรียน     ท่านลูกค้า

เรื่อง      การใช้สิทธิแปลงใบสำคัญแสดงสิทธิ UAC-W1 ครั้งสุดท้าย

 

บริษัทฯ ขอแจ้งรายละเอียดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายเพื่อแปลงใบสำคัญแสดงสิทธิ UAC-W1 เป็นหุ้นสามัญ UAC ดังนี้

 

อัตราส่วนการแปลง :                                      

1 UAC-W1 : 1.35 UAC @ 5.5555 บาท  

 

ระยะเวลาการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย :   

14 – 28 มกราคม 2559  เฉพาะวันทำการ เวลา 9.00 – 15.30 น.

(สำหรับ NVDR 14 – 22 มกราคม 2559  เฉพาะวันทำการ เวลา 9.00 – 17.00 น.)

 

วันที่สั่งห้ามซื้อขาย UAC-W1 (SP) : 
5 – 29 มกราคม 2559

 

เอกสารประกอบการแปลงสภาพ :

  1. แบบแสดงความจำนงการใช้สิทธิ UAC-W1 พร้อมลายเซ็น
  2. สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ พร้อมลายเซ็น
  3. เช็คบุคคล / แคชเชียร์เช็ค / ดร๊าฟท์ / Pay in

 

วิธีการชำระเงิน (เฉพาะกรณีให้บริษัทฯ ดำเนินการแทน)

 

วิธีการชำระเงิน สำหรับลูกค้า ระบุวันที่ สั่งจ่ายชื่อบัญชี
เช็คบุคคล กทม./ต่างจังหวัด ลงวันที่ 14 – 25 มกราคม 2559 เท่านั้น " บริษัท ยูเอซี โกลบอล จำกัด (มหาชน)"
แคชเชียร์เช็ค กทม. สามารถลงวันที่ก่อนวันที่ 14 – 25 มกราคม 2559 ได้
ดร๊าฟท์ ต่างจังหวัด สามารถลงวันที่ก่อนวันที่ 14 – 25 มกราคม 2559 ได้
ชำระผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร (Pay in) กทม./ต่างจังหวัด

บัญชีธนาคารทหารไทย สาขาพหลโยธิน ประเภทกระแสรายวัน เลขที่บัญชี  001-1-54401-2

เริ่มโอนได้ตั้งแต่วันที่ 14 – 28 มกราคม 2559

(*ไม่สามารถโอนก่อนได้ค่ะ*)

 

**ด้านหลังของเช็คบุคคล แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ กรุณาระบุเลขทะเบียนผู้ถือหุ้น  ชื่อ-นามสกุล และหมายเลขโทรศัพท์ไว้ด้วยค่ะ**

 

กรณีท่านลูกค้าประสงค์ให้บริษัทฯ ดำเนินการแทน : กรุณาส่งเอกสารตัวจริงกรอกข้อมูลครบถ้วนสมบูรณ์ พร้อมชำระเงินโดยระบุสั่งจ่ายถูกต้อง มาทางไปรษณีย์ EMS ตามที่อยู่ด้านล่าง ทั้งนี้เอกสารทั้งหมดจะต้องถึงบริษัทฯ **อย่างช้าไม่เกินวันที่ 21 มกราคม 2558** (สำหรับ NVDR อย่างช้าไม่เกินวันที่ 20 มกราคม 2559) หากพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าวหรือกรอกเอกสารไม่สมบูรณ์ บริษัทฯจะถือว่าท่านไม่ประสงค์จะใช้สิทธิแปลงใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้ และบริษัทฯจะไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อผลเสียหายใดๆที่เกิดขึ้น

ที่อยู่ :

บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด  (XE :UAC-W1)

เลขที่ 287 อาคารลิเบอร์ตี้สแควร์ 15 ฝ่ายปฎิบัติการหลักทรัพย์

ถ.สีลม บางรัก กทม.10500

 

กรณีท่านลูกค้าประสงค์ไปยื่นเอกสารด้วยตนเองสามารถไปติดต่อขอยื่นเอกสารได้ที่

บริษัท ยูเอซี โกลบอล จำกัด (มหาชน)                                                                                  

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ เลขที่ 1  อาคาร ทีพีแอนด์ที ชั้น 19 

ซอยวิภาวดีรังสิต 19 ถ.วิภาวดีรังสิต  แขวงจตุจักร เขตจตุจัตร กทม.

โทรศัพท์   02-936-1701  คุณสัจจาภรณ์  รัมยประยูร                                                                                     

(NVDR จองที่ อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เลขที่ 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง  02-0099000)

 

ท่านลูกค้าสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เจ้าหน้าที่การตลาดผู้ดูแลบัญชีของท่าน หรือ ฝ่ายปฏิบัติการหลักทรัพย์ โทรศัพท์: 02-6955056, 02-6955037

 

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

บล.เคที ซีมิโก้ จำกัด


UAC-W1.pdf
<< กลับ Top
ลงทะเยียนเปิดบัญชี
ทดลองใช้งานฟรี
Online Service

IPO