TH EN JP v1.9

Hotline Number 02-695-5000E-mail Address
Site Map
หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์การกำกับดูแลกิจการที่ดีดาวน์โหลดร่วมงานกับเราติดต่อเรา


บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ราคาออนไลน์ทำธุรกรรมทางออนไลน์เว็บบอร์ดฝ่ายวิจัยหลักทรัพย์ลงทะเบียนเปิดบัญชีข่าวสารล่าสุดธุรกิจและบริการ

             
XR / Warrant / Tender
9 May 2016 การใช้สิทธิครั้งสุดท้ายของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ  NUSA-W1

เรียน     ท่านลูกค้า

เรื่อง      การใช้สิทธิแปลงใบสำคัญแสดงสิทธิ NUSA-W1 ครั้งสุดท้าย

 

บริษัทฯ ขอแจ้งรายละเอียดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายเพื่อแปลงใบสำคัญแสดงสิทธิ NUSA-W1 เป็นหุ้นสามัญ NUSA ดังนี้

    

อัตราส่วนการแปลง

1 NUSA-W1 : 1.023 NUSA @ 1 บาท (ทศนิยมตัดทิ้งค่ะ)

   

ระยะเวลาการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย

วันที่ 13 – 27 พ.ค. 2559 เฉพาะวันทำการ เวลา 9.00 – 15.30 น.

(สำหรับ NVDR  วันที่ 13 – 24 พ.ค. 2559 เฉพาะวันทำการ เวลา 9.00 – 17.00 น.)

   

กำหนดวันสั่งห้ามซื้อขาย NUSA-W1 (SP)

วันที่ 29 เมษายน – 30 พฤษภาคม 2559

 

เอกสารประกอบการแปลงสภาพ

  1. แบบแสดงความจำนงการใช้สิทธิ NUSA-W1   พร้อมลายเซ็น

  2. สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ พร้อมลายเซ็น

  3. เช็คบุคคล / แคชเชียร์เช็ค / ดร๊าฟท์ / Pay-in Slip

  

วิธีการชำระเงิน (เฉพาะกรณีให้บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด ดำเนินการแทน)
วิธีการชำระเงิน สำหรับลูกค้า ระบุวันที่ สั่งจ่ายชื่อบัญชี
เช็คบุคคล กทม./ต่างจังหวัด ลงวันที่ 13 – 25 พฤษภาคม 2559 เท่านั้น “บัญชีเพื่อการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ณุศาศิริ จำกัด (มหาชน)”
แคชเชียร์เช็ค กทม. ลงวันที่ตั้งแต่วันนี้ - 25 พฤษภาคม 2559
ดร๊าฟท์ ต่างจังหวัด ลงวันที่ตั้งแต่วันนี้ - 25 พฤษภาคม 2559

ชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร

(Pay in)
กทม./ต่างจังหวัด

เริ่มโอนได้ตั้งแต่วันที่ 13 – 27 พฤษภาคม 2559

(ไม่สามารถโอนก่อนได้ค่ะ)

บัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาร้านสหกรณ์ กรุงเทพ(เอกมัย) ประเภทออมทรัพย์

เลขที่บัญชี 970-0-02047-9

**ด้านหลังของเช็คบุคคล แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ กรุณาระบุเลขทะเบียนผู้ถือหุ้น  ชื่อ-นามสกุล และหมายเลขโทรศัพท์ไว้ด้วยค่ะ**

  

สำคัญ! กรณีท่านลูกค้าให้บริษัทฯดำเนินการแทน

>> กรุณาส่งเอกสารตัวจริงกรอกข้อมูลครบถ้วนสมบูรณ์ พร้อมชำระเงินโดยระบุสั่งจ่ายถูกต้อง

>> ส่งเอกสารทางไปรษณีย์ EMS ตามที่อยู่ด้านล่าง และต้องถึงบริษัทฯ อย่างช้าไม่เกินวันที่ 23 พฤษภาคม 2559

>> สำหรับ NVDR ส่งเอกสารต้องถึงบริษัทฯ อย่างช้าไม่เกินวันที่ 19 พฤษภาคม 2559

        ที่อยู่ :

บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด (XE : NUSA-W1)

เลขที่ 287 อาคารลิเบอร์ตี้สแควร์ ชั้น 15 ฝ่ายปฏิบัติการหลักทรัพย์

ถ.สีลม บางรัก กทม.10500

 *หากพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าวหรือเอกสารไม่สมบูรณ์ บริษัทฯจะถือว่าท่านไม่ประสงค์จะใช้สิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้ และบริษัทฯจะไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อผลเสียหายใดๆที่เกิดขึ้น*

  

กรณีท่านลูกค้าประสงค์ไปยื่นเอกสารด้วยตนเอง (ไม่รับเอกสารทางไปรษณีย์)

สามารถไปติดต่อขอยื่นเอกสารได้ที่

บริษัท ณุศาศิริ  จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 2922/209 อาคารชาญอิสระทาวเวอร์2 ชั้น 13 (12เอ) ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กทม.
โทรศัพท์ 02-030-1399   คุณศิริพร  แซ่ซึ้ง ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์

(NVDR จองที่อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เลขที่ 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง  02 009 9000)

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
>> เจ้าหน้าที่การตลาดที่ดูแลบัญชีของท่าน หรือ ฝ่ายปฏิบัติการหลักทรัพย์ โทรศัพท์ : 02 6955056, 02 695 5037

 

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

บล.เคที ซีมิโก้ จำกัด


NUSA-W1.pdf
<< กลับ Top
ลงทะเยียนเปิดบัญชี
ทดลองใช้งานฟรี
Online Service

IPO