TH EN JP v1.9

Hotline Number 02-695-5000E-mail Address
Site Map
หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์การกำกับดูแลกิจการที่ดีดาวน์โหลดร่วมงานกับเราติดต่อเรา


บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ราคาออนไลน์ทำธุรกรรมทางออนไลน์เว็บบอร์ดฝ่ายวิจัยหลักทรัพย์ลงทะเบียนเปิดบัญชีข่าวสารล่าสุดธุรกิจและบริการ

             
ฝ่ายวิจัยหลักทรัพย์

ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีได้หลอมรวมโลกให้เป็นหนึ่งเดียว ข่าวสารข้อมูลกลายเป็นเรื่องจำเป็นสำหรับการลงทุน ฝ่ายวิจัยเคราะห์หลักทรัพย์ มีความมุ่งมั่นที่จะเป็นสื่อกลางในการให้บริการข้อมูลข่าวสารรอบด้าน ทั้งในตลาดทุน และตลาดการซื้อขายล่วงหน้า ข้อมูลที่ให้บริการ ประกอบไปด้วยข้อมูลด้านสถิติโดยทั่วไป การวิเคราะห์ทางเทคนิค เรื่อยไปจนถึงบทวิเคราะห์เชิงลึกด้านปัจจัยพื้นฐานของบริษัท จากนักวิเคราะห์ผู้มีประสบการณ์ ซึ่งนำข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้บริหาร มาประมวลด้วยการใช้แบบจำลองทางการเงิน เพื่อให้ได้ข้อสรุปที่เป็นประโยชน์ และทันต่อการตัดสินใจลงทุน

นอกจากนี้ ฝ่ายวิจัยยังให้ความสำคัญกับการพัฒนาระบบฐานข้อมูล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการประมวลผลในเชิงลึก และเผยแพร่ข้อมูลที่ครบถ้วน

ทั้งนี้ ลูกค้าของบริษัทฯ สามารถที่จะรับบริการครบวงจรดังกล่าวได้ผ่านเว็บไซต์ของเรา โดยท่านสามารถลงทะเบียนใช้บริการได้ที่นี่ สำหรับผู้สนใจที่ยังไม่ได้เป็นลูกค้าบริษัทฯ เรามีความเต็มใจอย่างยิ่งที่จะให้ท่านได้มีโอกาสแวะชมบริการของเราผ่านการลงทะเบียน ในฐานะสมาชิกชั่วคราว ภายในระยะเวลาที่กำหนด

ลงทะเยียนเปิดบัญชี
ทดลองใช้งานฟรี
Online Service

IPO