TH EN JP v1.9

Hotline Number 02-695-5000E-mail Address
Site Map
หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์การกำกับดูแลกิจการที่ดีดาวน์โหลดร่วมงานกับเราติดต่อเรา


บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ราคาออนไลน์ทำธุรกรรมทางออนไลน์เว็บบอร์ดฝ่ายวิจัยหลักทรัพย์ลงทะเบียนเปิดบัญชีข่าวสารล่าสุดธุรกิจและบริการ

             

ข้อตกลงสำหรับการใช้ห้องสนทนาเคทีซีมิโก้

ห้องสนทนา KTZ Zaddd จัดทำโดย บล. เคที ซีมิโก้ จำกัด ผู้ใช้งานต้องปฎิบัติตามข้อตกลงและ กฎเกณฑ์ของห้องสนทนา ห้องสนทนาของเคที ซีมิโก้ เป็นการบริการที่ไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆกับผู้ใช้ทุกท่าน เคที ซีมิโก้ได้รับสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงข้อตกลงใดๆ ถ้าท่านผู้ใช้งานละเมิดข้อตกลงในการเข้าใช้ห้องสนทนาของเคที ซิมิโก้ ท่านผู้ใช้จะถูกยกเลิกล็อกอินที่เข้าสู่ห้องสนทนา และอาจจะไม่อนุญาติท่านผู้ใช้เข้าใช้เว็บไซด์เคที ซีมิโก้อีกต่อไป

การเข้าใช้ห้องสนทนาของเคที ซีมิโก้ ท่านผู้ใช้งานต้องปฏิบัติตามข้อตกลง ถ้าไม่เห็นด้วยที่จะปฏิบัติตามข้อตกลง ท่านไม่สามารถเข้าใช้ห้องสนทนาได้


กฎเกณฑ์ของห้องสนทนา

ท่านผู้ใช้ต้องรับผิดชอบต่อการกระทำต่างๆที่ท่านได้กระทำผ่านห้องสนทนาของเคที ซีมิโก้ข้อมูลด้านล่าง คือ ส่วนหนึ่งของการละเมิดหรือฝ่าฝืนกฎเกณฑ์ของเคที ซีมิโก้ซึ่งอาจเป็นผลให้เคที ซีมิโก้ยุติการเข้าใช้ห้องสนทนาของท่าน นอกจากนี้ ท่านผู้ใช้เห็นด้วยที่จะไม่กระทำการต่างๆที่เป็นการละเมิดหรือฝ่าฝืนกฎเกณฑ์ ในขณะที่ท่านเข้าใช้ห้องสนทนาของเคที ซีมิโก้

1. การรบกวน ข่มขู่ ขัดขวาง หรือ เป็นสาเหตุของความยุ่งยาก หรือ ความไม่สะดวกสบาย ต่อผู้ใช้งานท่านอื่นๆ

2. การแสดงความคิดเห็นต่างๆ ผ่านห้องสนทนาของเคที ซีมิโก้ ซึ่งเคที ซีมิโก้ได้พิจารณาแล้วว่า เป็นข้อความหรือข้อมูลที่ผิดต่อกฎหมาย ซึ่งเป็นอันตราย คุกคาม หมิ่นประมาท รบกวน ทำให้เสียชื่อเสียง หยาบคาย อนาจาร เจตนาร้าย หมิ่นเชื้อชาติและผิดจริยธรรม

3. อ้างเป็นบุคคลอื่นหรืออ้างเป็นพนักงานเคที ซีมิโก้ในห้องสนทนา

4. ทำให้เสียระบบในการสนทนาในห้องสนทนาของเคที ซีมิโก้ หรือ การกระทำใดๆที่ส่งผลกระทบในแง่ลบต่อบุคคลอื่น

5. การลงโฆษณาหรือโปรโมชั่นต่างๆ ลงในห้องสนทนาของเคที ซีมิโก้

6. ความตั้งใจหรือไม่ตั้งใจที่จะละเมิดกฎหมายในการเข้าใช้ห้องสนทนาเคที ซีมิโก้


คำแนะนำสำหรับการใช้ห้องสนทนา KTZ Zaddd


ข้อมูลที่ท่านผู้ใช้ได้รับจากห้องสนทนานั้น ไม่ใช่ตัวแทนของฝ่ายวิจัย และ ทางเคที ซีมิโก้ไม่แนะนำให้ลูกค้านำข้อมูลในห้องสนทนา ไปใช้ในการตัดสินใจลงทุนและซื้อขายหลักทรัพย์ เพราะว่าข้อมูลเหล่านั้นอาจจะไม่เป็นความจริง การบริการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสำหรับการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของผู้ใช้เท่านั้น และ เคที ซีมิโก้ไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหา หรือ ความถูกต้องของข้อมูลในห้องสนทนา นอกจากนี้ เคที ซีมิโก้จะไม่รับผิดชอบต่อการซื้อขายใดๆและการตัดสินใจในการลงทุนของท่านผู้ใช้งาน


กติกาการเข้าใช้งาน

การเข้าใช้ระบบของท่าน จะต้องประเมินและ รับผิดชอบต่อความเสี่ยง , ความสมบูรณ์, หรือ ความมีประโยชน์ของข้อความเคที ซีมิโก้ จะไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ  เคที ซีมิโก้ จะไม่ตรวจสอบเบื้องต้นหรือเฝ้าดูข้อความทั้งหมด ตามนโยบายของบริษัท เคที ซีมิโก้ มีสิทธิแต่ไม่มีความรับผิดชอบต่อการ โยกย้ายเอาข้อความที่ เคที ซีมิโก้ คิดว่าเป็นอันตราย , การโจมตีกันออก หรือ มิฉะนั้น  เคที ซีมิโก้ จะแทนที่ในขณะนั้นหากมีการฝ่าฝืนข้อตกลงหรือกฎ เคที ซีมิโก้ จะสุ่มตรวจสอบเบื้องต้นบ้าง หรือทั้งหมด หรือ ให้ไม่มีพื้นที่ของห้องสนทนา


ความเป็นส่วนตัว
การเข้าร่วมห้องสนทนาของ เคที ซีมิโก้ ท่านต้องยอมรับว่านี่คือการแสดงความคิดเห็นแบบเปิดกว้างโดยผู้ใช้งานท่านอื่นที่เข้าใช้อินเตอร์เน็ต  ยกเว้นผู้ใช้บางท่านที่โดน เคที ซีมิโก้ ขึ้นแถบสีจะไม่สามารถเข้าใช้เว็บไซด์ได้  เคที ซีมิโก้ จะเคารพความคิดเห็นหรือข้อความที่พยายามแสดงตัวตนของผู้เข้าใช้


ปฏิเสธการรับผิดชอบของการรับประกัน
การเข้าใช้ห้องสนทนา เคที ซีมิโก้ นั้น ท่านต้องยอมรับว่าเป็นการสนทนากันแบบเปิดกว้าง ที่ทุกคนสามารถเข้าใช้ได้ภายใต้การควบคุมการเข้าใช้เว็บไซด์จาก เคที ซีมิโก้ จะเคารพความคิดเห็นหรือข้อความที่ไม่มีลักษณะเฉพาะ นอกจากมีการขอให้กำหนดข้อมูลผู้เข้าใช้โดยข้อกำหนดและผู้มีอำนาจทางกฎหมาย หากสงสัยว่ามีการฝ่าฝืนกฎข้อบังคับหรือกฎหมายของท้องถิ่น, ของชาติ หรือ ระหว่างประเทศเกิดขึ้น ในเหตุการณ์นี้เคที ซีมิโก้ขอสงวนสิทธิ์ในการประสานงานกับบุคคลที่มีอำนาจโดยการพยายามให้ผู้เข้าใช้แสดงตัวตน


ข้อกำหนดของหนี้สิน
การเข้าใช้ห้องสนทนา เคที ซีมิโก้ นั้น ท่านต้องยอมรับว่าเป็นการสนทนากันแบบเปิดกว้าง ที่ทุกคนสามารถเข้าใช้ได้ภายใต้การควบคุมการเข้าใช้เว็บไซด์จาก เคที ซีมิโก้ เคที ซีมิโก้ จะเคารพความคิดเห็นหรือข้อความที่ไม่มีลักษณะเฉพาะ นอกจากมีการขอให้กำหนดข้อมูลผู้เข้าใช้โดยข้อกำหนดและผู้มีอำนาจทางกฎหมาย หากสงสัยว่ามีการฝ่าฝืนกฎข้อบังคับหรือกฎหมายของท้องถิ่น, ของชาติ หรือ ระหว่างประเทศเกิดขึ้น ในเหตุการณ์นี้ เคที ซีมิโก้ขอสงวนสิทธิ์ในการประสานงานกับบุคคลที่มีอำนาจโดยการพยายามให้ผู้เข้าใช้แสดงตัวตน


การยุติ
เคทีซีมิโก้ อาจจะยุติการเข้าใช้ของท่านได้ทุกเวลาและทุกเหตุผล เมื่อท่านถูกยุติการเข้าสนทนา ท่านไม่สามารถเข้าใช้ห้องสนทนา เคที ซีมิโก้ ได้ โดยปราศจากการเห็นชอบที่เป็นลายลักษณ์อักษรของเคทีซีมิโก้ และท่านไม่สามารถช่วยเหลือผู้ที่ถูกยุติเข้าใช้สนทนาในเคทีซีมิโก้ได้


เยาวชน
ในกรณีที่ท่านมอบอำนาจให้บุคคลอื่นรวมถึงผู้ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ใช้สิทธิของท่านในการเข้าใช้ ,ท่านต้องยอมรับว่าท่านมีความรับผิดชอบเต็มที่สำหรับ: 
1. ทางออนไลน์ จะจัดการผู้เข้าใช้เช่นนั้น 
2. ควบคุมผู้เข้าใช้ห้องสนทนาของเคทีซีมิโก้ทั้งหลาย และ
3. ผลลัพธ์ของการใช้ในทางที่ผิด ท่านต้องยอมรับเพิ่มเติมว่าเจ้าของ internet address ต้องรับผิดชอบทั้งหมดสำหรับการกระทำผ่านการเข้าใช้

ท่านยอมรับว่าพื้นที่บางส่วนในห้องสนทนาของเคทีซีมิโก้นั้น อาจประกอบไปด้วยเนื้อหาที่ไม่เหมาะกับเยาวชน


เบ็ดเตล็ด
ข้อตกลงนี้น่าจะควบคุมโดยการวิเคราะห์ข้อความให้สอดคล้องกับกฎหมายของราชอาณาจักรของไทย และท่านยอมรับอำนาจในการตัดสินส่วนบุคคลของศาลของราชอาณาจักรของไทยสำหรับสาเหตุและการกระทำที่เกิดขึ้นนอกเหนือข้อตกลงนี้ในกรณีนี้บางส่วนของข้อตกลงที่ศาลเห็นว่าเป็นโมฆะ เงื่อนไขที่เหลืออยู่จะยังคงกระทบและบังคับใช้อย่างสมบูรณ์


ต้องทำอย่างไร
ถ้าท่านพบเห็นการสนทนาในห้องสนทนาสาธารณะที่ฝ่าฝืนข้อตกลงนี้หรือฝ่าฝืนกฎของห้องสนทนาของเคทีซีมิโก้ได้เกิดขึ้นในขณะนั้น กรุณาส่งข้อมูลที่เกี่ยวเนื่องกันมาทางเคทีซีมิโก้ที่ [onlinebroking@ktzmico.com] เคทีซีมิโก้ไม่สามารถรับประกันว่าจะจัดการผลที่ตามมาตามที่ท่านได้รายงานมา กรุณาอ้างอิงถึงข้อตกลงนี้ ณ ขณะนั้นสำหรับการ updates ต่างๆ เคทีซีมิโก้อาจทำให้เข้ากับข้อตกลงนี้และ กฎเคทีซีมิโก้ ขอบคุณสำหรับการเข้าร่วมในห้องสนทนาของเคทีซีมิโก้

 

<< กลับสู่หน้าหลัก KTZ Zaddd เว็บบอร์ด

ลงทะเยียนเปิดบัญชี
ทดลองใช้งานฟรี
Online Service

IPO