TH EN JP v1.8

Hotline Number 02-695-5000E-mail Address
Site Map
หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์การกำกับดูแลกิจการที่ดีดาวน์โหลดร่วมงานกับเราติดต่อเรา


บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ราคาออนไลน์ทำธุรกรรมทางออนไลน์เว็บบอร์ดฝ่ายวิจัยหลักทรัพย์ลงทะเบียนเปิดบัญชีข่าวสารล่าสุดธุรกิจและบริการ

             
อบรม / สัมมนา

เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการลงทุน โดยเฉพาะอย่างยิ่งความรุ้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ทางการเงินใหม่ ๆ บริษัทฯ จึงจัดให้มีการอบรมสัมมนาแก่นักลงทุน โดยนักวิเคราะห์ และวิทยากร ผู้มากด้วยประสบการณ์ ด้วยมุ่งหวังให้เกิดประโยชน์และเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเพิ่มเติม ให้แก่ท่านลูกค้าที่สำคัญยิ่งของเรา

หัวข้อ วันที่ เวลา ลงทะเบียน
E-finance trading program for TFEX 25 ส.ค. 2561 9.00 - 12.00

จำนวนที่นั่ง: 6

สถานที่:  บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด (สาขา เพลินจิต)

 

ห้องประชุม ชั้น 8 อาคารต้นสนทาวเวอร์ 
ถ. เพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กทม. 10330 
 
 
ลงทะเยียนเปิดบัญชี
ทดลองใช้งานฟรี
Online Service

IPO